IZBORNA SKUPA�ITNA

NOGOMETNOG KLUBA “LOA�INJ”

ODRA?AT A�E SE 08.01.2018. GODINE U 18:00 SATI U MALOJ DVORANI KINA VLADIMIRA NAZORA U MALOM LOA�INJU. POZIVAJU SE SVI A?LANOVI KLUBA I DRUGI ZAINTERESIRANI DA PRISUSTVUJU ISTOJ.