UPRAVA KLUBA

Predsjednik kluba:
Direktor kluba:
Tajnik kluba:
Gari Cappelli
Alan A�epuka
Marko PaviA?iA�
Upravni odbor: BoA?ko BabiA�, predstavnik igraA?a
Mario FrankoviA�
DanijelA�Danko KneA?eviA�
Marko PaviA?iA�
Marijan Pekas
Zijad RamiA�
Alan A�epuka
Igor TkalA?eviA�, predstavnik struA?nog stoA?era
Zlatko VukajloviA�
Nadzorni odbor: Martina Lipovac
Tanja MikuliA?iA�
A?orA�e JovanoviA�
StruA?ni stoA?er: Igor TkalA?eviA�, rukovoditelj struA?nog stoA?era i glavni trener
Danijel Danko KneA?eviA�, voditelj seniora
Zlatko VukajloviA�, voditelj A�kole nogometa i omladinskih ekipa
Adriano Stipanov, trener kadeta
Marinko BatistiA�, trener pionira
Nenad Filipan, trener u A�koli nogometa
Petar Nino KrniA�, trener u A�koli nogometa
A?orA�e JovanoviA�, trener u A�koli nogometa