POVIJEST KLUBA

Nogomet na otoku LoA?inju ima dugu i bogatu povijest koju moA?emo podijeliti na dva dijela a�� prije i nakon 1976. godine kada je sluA?beno osnovan NK a�zLoA?inja�?.

PoA?etak loA?injske nogometne priA?e…

Prvi nogometni susreti amaterskih otoA?kih momA?adi seA?u u razdoblje uoA?i drugog svjetskog rata, u vremenu talijanske okupacije LoA?inja.

U tim teA?kim, bremenitim okolnostima nogomet je otoA?anima, okupljenima u dvije ekipe a�� ”Studenti” i ”Dopolovaro”, pruA?ao zadovoljstvo i odmak od teA?ke svakodnevice. Nakon zavrA?etka rata, sredinom A?etrdesetih godina proA?loga stoljeA�a, nogomet na otoku doA?ivljava procvat: uz formiranje sve veA�eg broja ekipa, koje su meA�usobnim nesluA?benim utakmicama odmjeravale snage, uskoro biva organizirana i opA�inska malonogometna liga koja okuplja desetak ekipa iz raznih otoA?nih mjesta. Onaj pravi, veliki nogomet u to vrijeme igra se tek povremeno, najA?eA?A�e prigodno u svrhu obiljeA?avanja praznika, obljetnica i tome sliA?no.

MeA�utim, otoA?ni nogometaA?i nisu samo meA�usobno testirali vlastite nogometne vjeA?tine- igralo se i protiv momA?adi drugih otoka, kao i s onima s kopna. Godine 1962., tadaA?nji Savez fiziA?ke kulture ( SFK) prvenstvo kvarnerskih otoka, jedno od prvih formalno priznatih natjecanja na kojima je sudjelovao NK LoA?inj, i odmah osvojio titulu ispred ekipe Krka.

Naredna godina (1963.), pokazat A�e se itekako bitnom za povijest naA?eg kluba. Naime, to je godina uz koju veA?emo poA?etak organiziranog dolaska eminentnih nogometnih klubova na zimske pripreme u Mali LoA?inj. Zbog blage klime, brojnih A?etnica i sve kvalitetnijih smjeA?tajnih kapaciteta, otok LoA?inj u godinama koje slijede postaje idealna zimska baza za klubove poput: Dinama, Rijeke, BeliA?A�a i drugih.

PoA?etkom 70-ih godina i najveA�e otoA?no hotelsko poduzeA�e ”Jadranka” prepoznaje vrijednost dolaska vrhunskih sportaA?a izvan glavne turistiA?ke sezone, i zapoA?inje sve viA?e ulagati u objekte i sadrA?aje kojima se koriste nogometaA?i. Tako su 1973. godine uloA?ena znaA?ajna sredstva u izgradnju potpuno novog, travnatog igraliA?ta, a odgovarajuA�e je ureA�eno i drugo igraliA?te u auto a�� kampu ”A?ikat”. SveA?ano otvorenje novog igraliA?ta upriliA?eno je 20. sijeA?nja 1974. godine.

U to vrijeme sve se intenzivnije razmiA?lja o utemeljenju nogometnog kluba, u okviru kojeg bi se provodile stalne i organizirane nogometne aktivnosti.

Osnutak NK LoA?inja

Dana 25.lipnja 1976. Godine na konstituirajuA�oj sjednici Sportskog druA?tva ”LoA?inj” osnovan je nogometni klub ”LoA?inj”. U klubu su se okupili nogometni djelatnici – entuzijasti. Imenovan je izvrA?ni odbor od 17 A?lanova, a za prvog predsjednika je izabran dr. Predrag StojanoviA�, za dopredsjednika prof. A?eljko VlaA?iA�, a za tajnika Kemal BerberoviA�. Imenovano je i struA?no vodstvo kluba – za prvog glavnog trenera u povijesti kluba postavljen je Petar Fekter, ujedno i igraA?, pomoA�ni trener postao je Jozo SliA?koviA�, a tehniA?ki direktor Albert Mance.

Odmah po utemeljenju organizirani su i treninzi za mlaA�e dobne uzraste kluba- pionire,kadete i juniore- u koje se ukljuA?ilo stotinjak mladih igraA?a otoka.

VeA� u jesen momA?ad LoA?inja ukljuA?ena je u sluA?beno natjecanje u okviru MeA�uopA�inskog nogometnog saveza Rijeke: II. Razred rijeA?ke podruA?ne lige. Prvu sluA?benu utakmicu LoA?inj je odigrao na gostovanju u Mrkoplju kod istoimenog domaA�ina. Ostvaren je nerijeA?en rezultat 2:2, a u povijesti A�e ostati zapisano da je prve pogotke nogometnog kluba ”LoA?inj” postigao Mladen A�koda.

Spomenimo i momA?ad koja je istrA?ala na travnjak u toj povijesnoj utakmici: ZariA�, MraoviA� (StupiA?iA�), Ostroman, A�koda, Fekter, RuA?iA�, NikoliA�, MaloviA�, Morin, VojvodiA�, PerA?iA� ( Komadina). Kapetan momA?adi bio je Ivan RuA?iA�, a trener i igraA?, Petar Fekter.

Prvi veliki rezultat ostvaren je u petoj, jubilarnoj godini postojanja – osvajanjem prvog mjesta u Primorskoj ligi i prelaskom u viA?i rang natjecanja (1981.godine) – zonsku ligu. MeA�utim, tu LoA?injani ne staju, nego preskaA?u joA? jednu stepenicu i ulaze u regionalnu ligu.

U regionalnoj ligi konkurencija se ipak pokazala presnaA?nom za loA?injski sastav koji je istovremeno prolazio i fazu pomlaA�ivanja igraA?kog kadra, pa je tako nakon par sezona uslijedio povratak u zonsku ligu Primorsko- goranske A?upanije uz neA?to slabije rezultate.

Ponovni uzlet uslijedio je koncem osamdesetih i poA?etkom devedesetih godina proA?log stoljeA�a kada se klub, na A?elu s trenerom A?ivkom Cunjkom, ponovo vraA�a u regionalnu ligu. Ali ne zadugo – ratna zbivanja uvjetovala su nogometnu stanku koja je potrajala gotovo godinu dana.

Povratak sportskim aktivnostima dolaziA�A� u sezoni 1992/93., kada se ponovo poA?inje igrati u ritmu jesen-proljeA�e, a ”LoA?inj” se natjecao u A?etvrtoj HNL, skupina ”B”.

Godine 1995. dolazi do reorganizacije sustava natjecanja, stvaraju se A?upanijske lige, LoA?inj biva smjeA?ten u onu snaA?niju, prvu ligu, meA�utim nakon svega jedne odigrane sezone ispada u drugi rang A?upanijskog natjecanja gdje se natjeA?e sve do A?ampionske sezone 2001/02., u kojoj ”LoA?inj” osvaja prvo mjesto i zasluA?uje povratak u prvu ligu.

U godinama koje slijede NK ”LoA?inj” promiA?e se u solidnog A?upanijskog ligaA?a, odrA?avajuA�i konstantu osvajanja pozicija u sredini prvenstvene ljestvice. Istovremeno, mnogo se truda ulagalo u rad s mlaA�im dobnim kategorijama u cilju stvaranja igraA?a za seniorsku momA?ad.

Sustavan rad , malo sreA�e i pomoA� nekolicine igraA?a pristiglih iz drugih klubova naA?e regije, u sezoni 2012/13. rezultirali su jednim od najveA�ih uspjeha u povijesti kluba – osvajanjem naslova prvaka Prve A?upanijske nogometne lige ispred momA?adi ”Borca” iz Bakra. U istoj sezoni, osvajanjem lige podiA?iti se mogu i kadeti ”LoA?inja”.

Aktualna, 2013./2014. sezona 38. je po redu otkako se nogometni klub ”LoA?inj” natjeA?e u sluA?benim natjecanjima. U konkurenciji 14 ekipa, loA?injska momA?ad ponovo je u prilici osvojiti naslov prvaka i drugu godinu zaredom ispred konkurenata uzeti trofej namijenjen pobjedniku Prve A?upanijske nogometne lige, a moA?da i okuA?ati se u konkurenciji jaA?ih ekipa prelaskom u viA?i nogometni rang. Ostaje za vidjeti. (piA?e:A.Mrvac)