ČLANSTVO

TKO MOŽE POSTATI ČLAN KLUBA?

Članom Kluba može postati svaki poslovno sposobni državljanin Republike Hrvatske i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji prihvaća statut kluba, potpiše pristupnicu i uplati upisninu, a zatim redovito plaća  članarinu. Članom Kluba može postat i maloljetna osoba ili druga osoba bez poslovne sposobnost, ako za nju pristupnicu potpiše zakonski skrbnik.

 

KOJA PRAVA IMAJU ČLANOVI KLUBA?

Svaki poslovno sposobni član kluba je i član Skupštine kluba i ima pravo birati i biti biran na sjednicama Skupštine kluba. Skupština kluba je najviše tijelo Kluba koje upravlja poslovima Kluba, donosi statut Kluba, bira Predsjednika i Direktora kluba te Upravni i Nadzorni odbor kluba.

 

Član kluba koji ne može biti član Skupštine je:

-osoba bez poslovne sposobnosti;
-aktivni nogometni sudac, niti osoba koja je to bila u posljednje tri godine;
-članovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti organizacije športskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine;
-menadžer u sportu, odnosno posrednik za transfere igrača ili ugovaranje utakmica, kao niti osoba koja je to bila u posljednjih godinu dana;
-većinski dioničar nogometnog kluba-sportskog dioničkog društva u Republici Hrvatskoj;
-član tijela upravljanja drugog nogometnog kluba iz Republike Hrvatske;
-osoba koja je s menadžerom u sportu i članovima pravnih osoba te članovima tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica djeluju zajednički u smislu da su u krvnom srodstvu (preci i potomci), braća, sestre i njihovi potomci, bračni ili izvanbračni partneri ili u odnosu posvojitelj – posvojenik;
– osoba koja je kažnjena za kazneno djelo prouzrokovanja stečaja, povrede obveze vođenja poslovnih knjiga oštećenja vjerovnika, pogodovanja vjerovniku, zloupotrebe u postupku prisilne nagodbe ili stečaja, neovlaštenog otkrivanja i pribavljanja poslovne ili proizvodne tajne ili prevare iz kaznenog zakona Republike Hrvatske i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđena, s time da se to u vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanje kazne;
– osoba protiv koje je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti obuhvaćeno predmetom djelovanja Kluba;
– osoba koja je u posljednje tri godine pravomoćno kažnjena za kaznena djela ili prekršaje u športu i u svezi sa športom.

 

KOJA JOŠ PRAVA IMAJU ČLANOVI KLUBA?

Svaki član kluba ima pravo na člansku iskaznicu koja mu je ujedno i propusnica za prisustvovanje utakmicama Kluba na terenu Kluba.

Članovi kluba imaju i pravo korištenja klupskog terena i klupskih prostorija na način koji je određen Statutom kluba i drugim aktima kluba.

 

KAKO SE UČLANITI U KLUB?

Učlanit se u klub možete predajom popunjene i potpisane pristupnice u prostorijama kluba na adresi Dr. Conrada Clara 4, Mali Lošinj (teren kluba na Čikatu) za vrijeme odigravanja utakmica svih ekipa kluba ili putem elektroničke pošte. Osim popunjene i potpisane pristupnice potrebno je uplatiti i upisninu u iznosu 100,00 kuna na račun kluba, IBAN: HR8624020061100132128.

Nakon što uplatite upisninu i predate pristupnicu biti će Vam izrađena članska iskaznica koju možete podići u prostorijama kluba. Člansku iskaznicu će biti moguće podići najranije 15 dana od predaje pristupnice i plaćanja upisnine.


članarina-2014-1024x403

 POVEZNICA ZA PREUZIMANJE PRISTUPNICE